Skup długów

Kancelaria Legatuum  oferuje przedsiębiorcom

skup długów, należności nawet za gotówkę !

Dzięki takiej możliwości firmy, sprzedając swoje długi mogą szybko poprawić swoją płynność finansową. Zapewniamy bezpłatny, krótki okres weryfikacji wierzytelności od 1 do 3 dni roboczych oraz krótkie terminy płatności.

Transakcje skupu długów realizujemy na podstawie umowy Cesji Wierzytelności, wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego natomiast sprzedający otrzymuje umówioną zapłatę za sprzedaż długu.

Szybka decyzja o zakupie długów  i bardzo szybka płatność to dwa elementy które wyróżniają nas na tle konkurencji.

Jesteśmy zainteresowani skupem długów wynikających z:

 • Faktur,
 • Not odsetkowych,
 • Umów(np. Umowa pożyczki)
 • Aktów notarialnych.
 • Nakazów sądowych,
 • Tytułów wykonawczych po bezskutecznych egzekucjach komorniczych.

Oczekujemy przygotowania następujących danych:

 • zestawienia wierzytelności przewidzianych do sprzedaży,
 • nazwę firmy/dane osoby
 •  NIP, Pesel o ile Państwo posiadacie,
 • dokumentów stanowiących podstawę prawna wierzytelności ( np. faktury, wyroki, weksel, daty wymagalności itp.)

Ewentualnie proszę wypełnić formularz kontaktowy na dole strony

Każda dodatkowa informacja którą Państwo podacie na temat dłużnika może przyczynić się do szybszego podjęcia decyzji o zakupie i zwiększeniu ceny za wierzytelność. 

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności analizujemy sytuację majątkową dłużnika- do 5 dni roboczych.

Cena za kupione długi uzależniona jest od:

 • Stanu majątkowego dłużnika,
 • Przeterminowania wierzytelności,
 • Etapu na jakim znajduje się postępowanie wobec dłużnika (np. Wystawiona faktura, nakaz, bezskuteczna egzekucja)
 • Posiadanej dokumentacji do wierzytelności

Skup długów – zalety:

 • szybkie uzyskanie środków finansowych,
 • zmniejszenie kosztów związanych z dochodzeniem należności,
 • wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności lub upadłości dłużnika,

Za skup długów płatności dokonujemy w terminie od 1 do maksymalnie 14 dni.

Chcesz sprzedać dług, skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Legatuum – skup długów

Warszawa ul. Św. Jacka Odrowąża 15

Tel.  22 300 16 88,  22 300 16 90  kancelaria@legatuum.pl

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Nazwa dłużnika

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

NIP dłużnika

Wysokość zadłużenia

Termin płatności

Podstawa prawna

Ważne informacje

Wyrażam zgodną na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit a) w związku z przesłaniem powyższego zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Legatuum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (03-310) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459860, tel.: 22 3001688, adres e-mail: kancelaria@legatuum.pl, dalej zwana „Kancelarią Legatuum”.