Skup długów

Kancelaria Legatuum  oferuje przedsiębiorcom

skup długów, należności nawet za gotówkę !

Dzięki takiej możliwości firmy, sprzedając swoje długi mogą szybko poprawić swoją płynność finansową. Zapewniamy bezpłatny, krótki okres weryfikacji wierzytelności od 1 do 3 dni roboczych oraz krótkie terminy płatności.

Transakcje skupu długów realizujemy na podstawie umowy Cesji Wierzytelności, wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego natomiast sprzedający otrzymuje umówioną zapłatę za sprzedaż długu.

Szybka decyzja o zakupie długów  i bardzo szybka płatność to dwa elementy które wyróżniają nas na tle konkurencji.

Jesteśmy zainteresowani skupem długów wynikających z:

 • Faktur,
 • Not odsetkowych,
 • Umów(np. Umowa pożyczki)
 • Aktów notarialnych.
 • Nakazów sądowych,
 • Tytułów wykonawczych po bezskutecznych egzekucjach komorniczych.

Oczekujemy przygotowania następujących danych:

 • zestawienia wierzytelności przewidzianych do sprzedaży,
 • nazwę firmy/dane osoby
 •  NIP, Pesel o ile Państwo posiadacie,
 • dokumentów stanowiących podstawę prawna wierzytelności ( np. faktury, wyroki, weksel, daty wymagalności itp.)

Ewentualnie proszę wypełnić formularz kontaktowy na dole strony

Każda dodatkowa informacja którą Państwo podacie na temat dłużnika może przyczynić się do szybszego podjęcia decyzji o zakupie i zwiększeniu ceny za wierzytelność. 

Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności analizujemy sytuację majątkową dłużnika- do 5 dni roboczych.

Cena za kupione długi uzależniona jest od:

 • Stanu majątkowego dłużnika,
 • Przeterminowania wierzytelności,
 • Etapu na jakim znajduje się postępowanie wobec dłużnika (np. Wystawiona faktura, nakaz, bezskuteczna egzekucja)
 • Posiadanej dokumentacji do wierzytelności

Skup długów – zalety:

 • szybkie uzyskanie środków finansowych,
 • zmniejszenie kosztów związanych z dochodzeniem należności,
 • wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności lub upadłości dłużnika,

Za skup długów płatności dokonujemy w terminie od 1 do maksymalnie 14 dni.

Chcesz sprzedać dług, skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Legatuum – skup długów

Warszawa ul. Św. Jacka Odrowąża 15

Tel.  22 300 16 88,  22 300 16 90  kancelaria@legatuum.pl

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Nazwa dłużnika

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

NIP dłużnika

Wysokość zadłużenia

Termin płatności

Podstawa prawna

Ważne informacje