Skup długów

Decyzja o zakupie długów i bardzo szybka płatność to dwa elementy które wyróżniają nas na tle konkurencji.

Decyzja o zakupie długów i bardzo szybka płatność to dwa elementy które wyróżniają nas na tle konkurencji.

SKUP DŁUGÓW

Szybki dostęp do pieniędzy

Kupujemy długi wynikające z :

  • Faktur,
  • Not odsetkowych,
  • Umów (np. Umowa pożyczki),
  • Aktów notarialnych,
  • Nakazów sądowych,
  • Tytułów wykonawczych po bezskutecznych egzekucjach komorniczych.

Potrzebne dokumenty :

  • Zestawienie wierzytelności przewidzianych do sprzedaży,
  • Nazwę firmy/dane osoby NIP,
  • Pesel o ile Państwo posiadacie,
  • Dokumenty stanowiących podstawę prawna wierzytelności ( np. faktury, wyroki, weksel, daty wymagalności itp.)