Windykacja należności – etap sądowy

Windykacja wierzytelności – etap sądowy

Kancelaria Prawna czy firma windykacyjna  

– kogo wybrać do współpracy ?

Kancelaria Prawna Legatuum zapewnia kompleksową i profesjonalna pomoc prawną na każdym etapie postępowanie windykacyjnego. Musimy podkreślić, że wszystkie nasze działania zmierzające do odzyskania należności są nastawione przede wszystkim na efektywność. Nie trzymamy się sztywnych ram, mamy możliwość elastycznego podejścia do spraw, dzięki czemu dobieramy najlepsze rozwiązania do konkretnego przypadku.

Korzystamy ze sprawdzonych pełnomocników procesowych, przede wszystkim radców prawnych, na stałe współpracujących z naszą kancelarią. Wszystkie prowadzone sprawy są pod patronatem naszej kancelarii, nie przekazujemy ich do prowadzenia podmiotom trzecim „na zewnątrz”, przez co bardzo często klienci nie otrzymują aktualnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem. 

Dzięki naszemu wewnętrznemu systemowi obiegu informacji, klient ma zawsze przekazywane na bieżąco wszelkie informacje oraz dokumenty, które pojawiają się na każdym etapie postępowania.

Prowadzimy postępowania sądowe min. w postępowaniach:

  • nakazowym,
  • upominawczym w tym Elektronicznym Postepowaniu Upominawczym EPU,
  • zwykłym
  • karnym

W ramach windykacji sądowej oferujemy:

  • Przed złożeniem w imieniu Klienta powództwa analizujemy sytuację finansową dłużnika,
  • Bezpłatna analizę prawna posiadanych przez Klienta dokumentów,
  • Przerwanie biegu przedawnienia – złożenie zawezwania do próby ugodowej,
  • Przygotowanie i złożenie w sądzie pozwu oraz dalszych niezbędnych pism procesowych,
  • Zastępstwo procesowe na konkretnych rozprawach.
  • Zawieranie ugód sadowych i nadzór nad ich realizacją.

Prowadzimy sprawy aż do uzyskania dla Państwa klauzuli wykonalności. Tytuł kierujemy do wybranego przez naszą firmę do stałej współpracy komornika oraz sprawujemy czynny nadzór nad postępowaniem.

Skuteczna windykacja wierzytelności,

to oferujemy naszym klientom !

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Legatuum – windykacja wierzytelności

Warszawa ul. Odrowąża 15

Tel.  22 300 16 88,  22 300 16 90  kancelaria@legatuum.pl

Tagi:, , , , , , , , , , , ,