Sporządzanie umów cywiloprawnych

W ramach praktyki prawa cywilnego zajmujemy się również doradztwem prawnym na rzecz klientów indywidualnych.

W tym zakresie świadczymy usługi doradztwa związanego ze sporządzaniem projektów umów cywilnoprawnych (np. umowy sprzedaży, pożyczki, najmu) oraz ugód pozasądowych, w szczególności ugód pomiędzy wierzycielami a dłużnikami.