Spory sądowe

Oferujemy zastępstwo procesowe zespołu doświadczonych prawników w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

W tym zakresie zapewniamy zastępstwo na etapie od momentu wszczęcia postępowania do prawomocnego zakończenie sprawy i ewentualnego postępowania przed Sądem Najwyższym. Nasze usługi obejmują zarówno całościową obsługę postępowań sądowych jak również doradztwo w przypadku ich prowadzenia przez wewnętrzne służby prawne Klientów.