Prawo pracy

W ramach szeroko pojętej praktyki z zakresu prawa pracy oferujemy Klientom usługi:

  • Przygotowania i opiniowania projektów dokumentów prawa pracy, w tym umów o pracę, kontraktów cywilnoprawnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów o zakazie konkurencji,
  • Doradztwa w ramach bieżącej działalności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa pracy,
  • Reprezentowania pracodawców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi.