Prawo pracy

W ramach praktyki z zakresu prawa pracy oferujemy pomoc w sprawach pracowniczych, w szczególności dotyczących wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę oraz zwolnień dyscyplinarnych, jak również dotyczących zapłaty przez pracodawcę wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających z prawa pracy. W ramach świadczonej pomocy reprezentujemy pracowników w sporach przez sądami powszechnymi oraz świadczymy doradztwo prawne. 

Tagi:, , , , , , , , , , , ,