Prawo handlowe / gospodarcze

W ramach praktyki z obszaru prawa handlowego oferujmy usługi:

  • Sporządzania projektów umów (statutów) spółek,
  • Obsługi postępowania rejestrowego w krajowym rejestrze sądowym,
  • Obsługi prawnej spółek osobowych i kapitałowych, w tym sporządzania projektów regulacji wewnętrznych (regulaminy, zasady postępowania),
  • Bieżącego doradztwa w procesie decyzyjnym wspólników spółek osobowych oraz organów spółek kapitałowych,
  • Doradztwa w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • Zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz reprezentacji klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe.