Prawo cywilne

W ramach praktyki z obszaru prawa cywilnego oferujmy usługi:

  • Przygotowywania Projektów Umów Z Kontrahentami, W Tym Umów Z Zakresu Procesu Budowlanego (Umowy O Wykonawstwo Robót Budowlanych, Umowy O Dzieło) Oraz Umów Sprzedaży (Dostawy) Materiałów Budowlanych I Urządzeń,
  • Opiniowania Projektów Umów Cywilnoprawnych Oraz Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności,
  • Uczestnictwa w procesie negocjacyjnym umów zawieranych z kontrahentami Klientów.

Tagi:, , , , , , , , , , , ,