Prawo budowlane

W ramach praktyki z zakresu prawa budowlanego oferujemy usługi:

  • Reprezentacji Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych dotyczących warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę i innych,
  • Reprezentacji Klientów w postępowaniach dotyczących samowoli budowlanej.