Prawo administracyjne

W ramach praktyki z zakresu prawa administracyjnego reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji oraz w postępowaniach przez sądami administracyjnymi, w tym w zakresie sporządzania skarg kasacyjnych i reprezentacji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym