Monitoring należności

Skuteczny monitoring należności

MY wiemy na czym on polega !

Monitoring należności polega na kontroli terminowego spływu należności.

Celem usługi jest poprawa płynności finansowej Państwa firmy.

Prowadzony przez naszą Kancelarię monitoring ma mobilizować Państwa Kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Monitoring nie jest tożsamy z windykacją – nie psuje wzajemnych relacji pomiędzy Kontrahentami. Usługa monitoringu umożliwia również szybkie wyodrębnienie nierzetelnych Kontrahentów co do których trzeba podjąć szybkie działania windykacyjne.

Proponujemy Państwu następujący zestaw działań:

 • Stworzenie procedury monitoringu (wybrania optymalnego terminu dla określonych działań, sposobu przekazywania danych firm monitorowanych),
 • Weryfikacja bazy adresowej kontrahentów i możliwość sprawdzenia sytuacji ich sytuacji finansowej,
 • Monity, maile i sms-y z przypomnieniem o płatności,
 • Kontakty telefoniczne przypominające o zapłacie,
 • Wezwania do zapłaty.

Monitoring należności – zalety:

 • Poprawa płynności finansowej i kultury płatności,
 • Utrzymanie dobrych relacji z Kontrahentami,
 • Zmniejszenie kosztów związanych z windykacją,
 • zmniejszenie liczny należności nieściągalnych lub trudno ściągalnych,
 • Szybsze podjęcie działań windykacyjnych w stosunku do nierzetelnych Klientów

  Proszę wypełnić formularz kontaktowy na dole strony,

  przedstawimy Państwu naszą ofertę na monitoring należności

  Kancelaria Prawna Legatuum – monitoring należności

  Warszawa ul.Odrowąża 15

  Tel.  22 300 16 88,  22 300 16 90  kancelaria@legatuum.pl

  Nazwa firmy

  Imię i nazwisko

  Nazwa dłużnika

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  NIP dłużnika

  Wysokość zadłużenia

  Termin płatności

  Podstawa prawna

  Ważne informacje

  Wyrażam zgodną na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit a) w związku z przesłaniem powyższego zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Legatuum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (03-310) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459860, tel.: 22 3001688, adres e-mail: kancelaria@legatuum.pl, dalej zwana „Kancelarią Legatuum”.

Tagi:, , , , , , , , , , , ,