WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Wynagrodzenie stanowi prowizja od każdej kwoty zmniejszającej saldo zadłużenia określone w zleceniu, bez  względu na  formę  rozliczenia z dłużnikiem  (kompensata, zwrot towaru itp.) lub rodzaj i termin innego zdarzenia mającego wpływ na zmianę  tego salda, zgodnie z poniższą tabelą.

WIELKA WAKACYJNA PROMOCJA !

STAWKI -50% OD CENNIKA *

Wartość

wierzytelności

Termin od dnia wymagalności wierzytelności

do 45 dni

do 90 dni do 180 dni do 360 dni

pow. 360 dni

do 5000 zł

7,0 %

10,0 % 13,0 % 16,0 % 20,0 %

5.001 do 10.000 zł

6,0 %

8,0 %

10,0 %

13,0 %

15,0 %

10.001 do 20.000 zł

5,0 %

7,0 %

9,0 %

11,5 %

13,0 %

20.001 do 50.000 zł

4,0 %

6,0 % 8,0 %

10,0 %

12,0 %

50.001 do 100.000 zł

3,0 %

4,0 %

5,5 %

7,0 %

9,0 %

Powyżej 100.000 zł 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 %

6,0 %

* promocja obowiązuje przy przekazaniu do windykacji minimum trzech nie przedawnionych spraw

Należy podkreślić, iż opisane stawki dotyczą dochodzenia roszczeń na drodze postępowania polubownego. W przypadku gdy w danej sprawie jedyną szansą na odzyskanie należności jest skierowanie sprawy do sądu i w konsekwencji wszczęcie egzekucji komorniczej, klient musi się liczyć z koniecznością dokonania opłat związanych z tym  postępowaniem – wpis sądowy, opłata skarbowa itp.

Na podstawie konkretnej sprawy przedstawiamy dokładne wyliczenia jakiej wysokości to będą koszty.

Zawsze przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego nasz klient osobiście decyduje czy tego tryb postępowania jest dla niego do zaakceptowania.

Prowizja od wierzytelności przedawnionych jest dwukrotnie wyższa niż dla odpowiednich wierzytelności, których okres od dnia wymagalności przekroczył 360 dni.

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

STAWKA GODZINOWA 

Podstawowa stawka godzinowa za prowadzenie zleconych spraw to 250 złotych netto. 

ABONAMENT MIESIĘCZNY

Kancelaria Legatuum Sp. z o.o. proponuje przedsiębiorcom zawarcie korzystnej finansowo umowy dotyczącej obsługi prawnej spółek. W ramach abonamentu otrzymują Państwo możliwość skorzystania z szeroko pojętej pomocy prawnej dotyczącej min. prawa pracy, prawa handlowego, cywilnego i innych.

Proponujemy rozliczenie miesięczne na zasadzie ryczałtowo-godzinowym, w którym wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od zakresu pomocy prawnej zlecanej przez Klienta i opiera się na stale ustalonej liczbie godzin rozliczanych ryczałtowo, po wykorzystaniu których Klient ma możliwość dalszego skorzystania z usług po preferencyjnej stawce.

Kompleksowa obsługa prawna firm, realizowana w ramach stałego abonamentu, określanego indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od specyfiki prowadzonej działalności, szacowanego zapotrzebowania na usługi prawne oraz preferowanego sposobu współpracy z Kancelarią.

Abonament już od 800 PLN netto miesięcznie!!!

Korzyści programu LEGATUUM DLA BIZNESU:

  • nielimitowana obsługa prawna w pełnym zakresie usług
  • prowadzenie spraw sądowych w cenie abonamentu
  • stały rabat na usługi windykacyjne w wysokości 30%
  • pieczęć prewencyjna w cenie abonamentu
  • weryfikacja stanu prawnego i finansowego kontrahentów oraz dłużników

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Legatuum – windykacja wierzytelności

Warszawa ul. Św. Jacka Odrowąża 15

Tel. 22 295 21 30, kancelaria@legatuum.pl

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Nazwa dłużnika

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

NIP dłużnika

Wysokość zadłużenia

Termin płatności

Podstawa prawna

Ważne informacje