Wpisy oznaczone tagami ‘windykacja wierzytelności’

Prawo pracy

W ramach praktyki z zakresu prawa pracy oferujemy pomoc w sprawach pracowniczych, w szczególności dotyczących wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę oraz zwolnień dyscyplinarnych, jak również dotyczących zapłaty przez pracodawcę wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających z prawa pracy. W ramach świadczonej pomocy reprezentujemy pracowników w sporach przez sądami powszechnymi oraz świadczymy doradztwo prawne. 

Sporządzanie umów cywiloprawnych

W ramach praktyki prawa cywilnego zajmujemy się również doradztwem prawnym na rzecz klientów indywidualnych. W tym zakresie świadczymy usługi doradztwa związanego ze sporządzaniem projektów umów cywilnoprawnych (np. umowy sprzedaży, pożyczki, najmu) oraz ugód pozasądowych, w szczególności ugód pomiędzy wierzycielami a dłużnikami.

Cennik obsluga

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK STAWKA GODZINOWA  Podstawowa stawka godzinowa za prowadzenie zleconych spraw to 250 złotych netto.  ABONAMENT MIESIĘCZNY Kancelaria Legatuum Sp. z o.o. proponuje przedsiębiorcom zawarcie korzystnej finansowo umowy dotyczącej obsługi prawnej spółek. W ramach abonamentu otrzymują Państwo możliwość skorzystania z szeroko pojętej pomocy prawnej dotyczącej min. prawa pracy, prawa handlowego, cywilnego i innych. Proponujemy rozliczenie miesięczne na zasadzie ryczałtowo-godzinowym,…

Wywiad gospodarczy kontrahenta

Wywiad gospodarczy prowadzony wobec dłużnika bądź potencjalnego kontrahenta jest w obecnych czasach bardzo istotną kwestią, patrząc na to pod kątem bezpieczeństwa działania własnego przedsiębiorstwa. Wiele firm jak również osób prywatnych wobec których nasza kancelaria przeprowadzała wywiad gospodarczy okazało się w dużym stopniu na tyle niewiarygodne, że nasze działania i pozyskane informacje uchroniły naszego klienta przed utartą dużych środków finansowych. Należy…

Prawo pracy

W ramach szeroko pojętej praktyki z zakresu prawa pracy oferujemy Klientom usługi: Przygotowania i opiniowania projektów dokumentów prawa pracy, w tym umów o pracę, kontraktów cywilnoprawnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów o zakazie konkurencji, Doradztwa w ramach bieżącej działalności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa pracy, Reprezentowania pracodawców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi.

Spory sądowe

Oferujemy zastępstwo procesowe zespołu doświadczonych prawników w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. W tym zakresie zapewniamy zastępstwo na etapie od momentu wszczęcia postępowania do prawomocnego zakończenie sprawy i ewentualnego postępowania przed Sądem Najwyższym. Nasze usługi obejmują zarówno całościową obsługę postępowań sądowych jak również doradztwo w przypadku ich prowadzenia przez wewnętrzne służby prawne Klientów. 

Prawo budowlane

W ramach praktyki z zakresu prawa budowlanego oferujemy usługi: Reprezentacji Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych dotyczących warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę i innych, Reprezentacji Klientów w postępowaniach dotyczących samowoli budowlanej.

Prawo cywilne

W ramach praktyki z obszaru prawa cywilnego oferujmy usługi: Przygotowywania Projektów Umów Z Kontrahentami, W Tym Umów Z Zakresu Procesu Budowlanego (Umowy O Wykonawstwo Robót Budowlanych, Umowy O Dzieło) Oraz Umów Sprzedaży (Dostawy) Materiałów Budowlanych I Urządzeń, Opiniowania Projektów Umów Cywilnoprawnych Oraz Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności, Uczestnictwa w procesie negocjacyjnym umów zawieranych z kontrahentami Klientów.

Prawo handlowe / gospodarcze

W ramach praktyki z obszaru prawa handlowego oferujmy usługi: Sporządzania projektów umów (statutów) spółek, Obsługi postępowania rejestrowego w krajowym rejestrze sądowym, Obsługi prawnej spółek osobowych i kapitałowych, w tym sporządzania projektów regulacji wewnętrznych (regulaminy, zasady postępowania), Bieżącego doradztwa w procesie decyzyjnym wspólników spółek osobowych oraz organów spółek kapitałowych, Doradztwa w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz…

Skup długów – formularz kontaktowy

Skup długów Kancelaria Prawna Legatuum w Warszawie oferuje skup długów za gotówkę ! Zapraszamy do wypełnienia Formularza kontaktowego. Proszę wypełnić w miarę możliwości dokładnie poniższą tabelę. Zapewniamy bezpłatny, krótki okres weryfikacji wierzytelności od 1 do 3 dni roboczych oraz krótkie terminy płatności. Na podstawie zawartych tam informacji przedstawimy Państwu naszą ewentualną ofertę zakupu należności. W przypadku konieczności ustalenia dodatkowych informacji na temat skupu długów nasz…