Skup długów

Skup długów

Kancelaria Legatuum  oferuje przedsiębiorcom

skup długów, należności nawet za gotówkę !

Dzięki takiej możliwości firmy, sprzedając swoje długi mogą szybko poprawić swoją płynność finansową.  Zapewniamy bezpłatny, krótki okres weryfikacji wierzytelności od 1 do 3 dni roboczych oraz krótkie terminy płatności.

Transakcje skupu długów realizujemy na podstawie umowy Cesji Wierzytelności, wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego natomiast sprzedający otrzymuje umówioną zapłatę za sprzedaż długu.

Szybka decyzja o zakupie  i bardzo szybka płatność to dwa elementy które wyróżniają nas na tle konkurencji.

 

Chcesz sprzedać dług, skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Legatuum – skup długów

Warszawa ul. Św. Jacka Odrowąża 15

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Nazwa dłużnika

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

NIP dłużnika

Wysokość zadłużenia

Termin płatności

Podstawa prawna

Ważne informacje

Wyrażam zgodną na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit a) w związku z przesłaniem powyższego zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Legatuum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (03-310) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459860, tel.: 22 3001688, adres e-mail: kancelaria@legatuum.pl, dalej zwana „Kancelarią Legatuum”.

 

Tagi:, , , , , , , , , , , ,